FMS Functional Movement Screen

WinBacks Rörelseanalys

WinBacks Rörelseanalys är utformad för dig som är fysiskt frisk och vill optimera din prestationsförmåga genom att öka ditt rörelse-IQ. Rörelseanalysen består av en serie funktionstester som syftar till att skapa en helhetsbild av dina fysiska förutsättningar, så att du kan sätta upp anpassade och rimliga träningsmål, samtidigt som du undviker onödiga skador.

Som träningsintresserad har du säkert redan bekantat dig med tester som mäter din fysiska kapacitet men sannolikt har du inte tittat närmare på ditt rörelsemönster med fokus på dina faktiska förutsättningar att nå de träningsmål du satt upp. Det kan du nu göra hos oss.

WinBack är en av få aktörer i Sverige som erbjuder rörelseanalys enligt Functional Movement Screen (FMS). FMS utarbetades på 90-talet för att analysera rörelsemönster hos unga, amerikanska idrottare i syfte att undvika skador i träning. Metoden är välbeprövad och används till exempel av amerikanska militären och brandkåren. Under rörelseanalysen kartlägger vi steg för steg din rörelseförmåga, ditt rörelsemönster och din muskulära kontroll utifrån eventuella fysiska begränsningar som kroppsliga asymmetrier, rörelseinskränkningar och nedsatt muskulär koordination.

Bild på rörelseanalysbroschyren