Information om kurserna

Kurser i ledmanipulation för sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
För närvarande finns inga kurser planerade men du kan fylla i ett formulär för att bli kontaktad när kurser ges.
Kontaktformulär kommande kurserMer information om kurserna

Kurs i ledmanipulation steg 1-3

Kursen innefattar ett begränsat antal manipulationstekniker från olika skolor inom den manuella terapin. Syftet är att deltagarna ska lära sig att känna säkerhet i att behandla med dessa. Kursen gör inte anspråk på att ersätta någon av nedan nämnda legitimationsgrundande yrkesutbildningar.

Kursen inriktar sig på ledmanipulation av framför allt columna men även bäckenleder, extremitetsleder och revbensleder ingår. Ledmanipulation används av flera olika yrkesgrupper inom den manuella terapin så som sjukgymnaster, läkare, kiropraktorer, naprapater och osteopater. Förespråkare för manipulationsbehandling inom dessa yrkesgrupper har oberoende av varandra fastslagit nyttan av ledmanipulation vid behandling av besvär från det neuromuskuloskelettala systemet.

Ledmanipulation innebär i det här fallet att en snabb impuls appliceras mot en specifik led i en kort kontrollerad rörelse. Detta ger en separation av leden och medför bl.a. en ökad rörelse i segmentet. Behandlingstekniken associeras ofta med ett knakande ljud.

Ledmanipulation är en motorisk färdighet som kräver både engagemang och övning och tar lång tid att bli bra på. Det krävs även en teoretisk förståelse för hur man ska utföra ledmanipulation. Detta för att få en fullgod helhetsbild över vad man vill åstadkomma med denna behandlingsteknik. Kursen fokuserar därför främst på teknik och det kliniska handlaget, men den har även en omfattande teoridel.

Vårt mål är att ge kursdeltagarna en säker ”kunskapsplatå” att utgå ifrån för att kunna fortsätta utveckla sina kliniska färdigheter i sitt dagliga arbete. Därför prioriterar vi repetition av genomgångna tekniker framför antalet tekniker som presenteras.

Kursen är uppdelad i tre steg där varje steg/kurstillfälle består av två dagar. Efter att alla tre steg är genomförda kan man anmäla sig till en examineringsdag, där tillfälle för kort repetition först ges.

Kursernas kostar 5500 SEK exklusive moms per kurs. Vid uppdragsutbildning för minst 9 deltagare ges rabatterat pris.

KURS 1 i två dagar


Här lär vi oss grunderna inom teori och praktik. Teoriavsnittet fokuserar främst på kontraindikationer för behandling med ledmanipulation, men innefattar även en stor del ”teknikteoretisk” kunskap.

Teknikdelen ger en introduktion till rörelsepalpation av columna samt tekniker i ledmanipulation av större delen av columna, revben samt SI-leder. Deltagarna kommer även att få hemövningar som hjälper dem att utvecklas i sin teknikträning.

Pris: 5500 kr ex. moms

KURS 2 i två dagar


Här ligger fokus på de tekniska färdigheterna. Kursen inleds med repetition av praktik och teori från föregående avsnitt, där vi bygger på och utvecklar. Teoridelen tar upp fortsatt teknikteori. I teknikdelen lär vi oss nya manipulationstekniker för vanliga problemområden, då främst övergångssegmenten i columna.

I denna kurs kommer även manipulationstekniker för övre extremitetsleder att introduceras.

Pris: 5500 kr ex. moms

KURS 3 i två dagar


I denna kurs kommer ett antal teoretiska förklaringsmodeller introduceras. Både biomekaniska och neurofysiologiska teorier. Med hjälp av dessa kan förståelsen öka för hur och vad man påverkar med sin behandling.

Teknikdelen kommer att fokusera på specialgrepp för ledmanipulation i columna och bäckenleder. Både sittande och liggande tekniker lärs ut. I denna kurs går vi även igenom manipulationstekniker för nedre extremiteter.

Kursen kommer, som tidigare att inledas med ett repetitionsavsnitt.

Pris: 5500 kr ex. moms

Kursmaterial

Bli kontaktad när kurser ges

För närvarande finns inga kurser planerade. Men du kan fylla i ett formulär för att bli kontaktad när kurser ges.
Kontaktformulär för kommande kurser