Dry Needling / Intramuskulär stimulering

Vid Dry Needling, som även går under benämningen Intramuskulär Stimulering (IMS), används en akupunkturnål för att gå in genom huden och lokalisera triggerpunkter. Detta ska, då det utförs korrekt, skapa en liten ryckning i muskeln, ett så kallat ”local twitch response”. Effekten av behandlingen är inte helt kartlagd, men man tror att den smärtminskning som ofta följer behandlingen kan bero på frisättning av kroppsegna opioider.
En av de första som introducerade Dry Needling var den tjeckiska läkaren Karel Lewit, som även bidragit mycket till den manuella terapin med sin forskning.

Frågor?

Om informationen ovan gett upphov till frågor, välkommen att kontakta oss. Klicka på kontakt nedan för att se kontaktuppgifter.