Om Winback

Kiropraktik, naprapati och sjukgymnastik i Stockholm med omnejd
WinBack kombinerar kiropraktik, naprapati & sjukgymnastik för att kunna erbjuda bästa möjliga fysiska behandling och rehabilitering. Vi håller oss ständigt uppdaterade och använder oss av behandlingsmetoder med vetenskapligt bevisad effekt på störningar i rörelseapparaten. Våra terapier syftar till att dämpa smärta, främja läkningsprocessen och optimera funktion.

På WinBack är vi specialiserade på analys av den mänskliga rörelsekedjan, det vill säga hela den uppsättning rörelser som krävs för att utföra allt från vardagliga handlingar till krävande träning. Störningar i kedjan kan leda till kompensatoriska rörelsemönster, som i sin tur kan orsaka skada, smärta, nedsatt funktion, utebliven läkning och svårigheter att förbättra träningsresultat. Orsakerna till störningar varierar, men stress, felaktig ergonomi, repetitiva rörelser, statiska moment och störd ledfunktion är några av de vanligaste.

Med anledning av kroppens förmåga att anpassa sig och kompensera för störningar, kan smärta i princip uppstå var som helst. Detta gör att lokal behandling ibland blir verkningslös. För att hitta orsaken genomför vi alltid en noggrann anamnes (bakgrundshistoria) och undersökning innan vi rekommenderar en åtgärd. Vi strävar alltid efter att ge patienten en förståelse för varför problemet uppstår, vad för åtgärder som kan sättas in och hur man kan undvika att problemet kommer tillbaka. Patienten ska s.a.s ”äga problemet.”

WinBack AB startades 2011 av Joakim Hugo och Patrik Podlipny.

Ta gärna kontakt!

Ta gärna kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa er vinna tillbaks er hälsa.