Stötvåg

Stötvågsbehandling är en väl beprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som används för att eliminera eller förbättra smärttillstånd i framför allt senor, senfästen och muskler.

Vid en sen- eller muskelskada uppstår ofta mikroskopiska bristningar i vävnaden, vilket leder till inflammation och ibland ärrvävnad. Inflammationen är kroppens metod för att läka ut skadan, vilket ofta också sker och besvären försvinner. Ibland kan dock den initiala inflammationen istället övergå i långvarig smärta och begränsad rörlighet och funktion. Stötvåg kan då tillämpas för att ”starta om” läkningsprocessen på ett effektivt sätt. Genom att öka blodcirkulationen, stimulera cellaktiviteten och initiera en ny inflammation ökar vävnadens läkningsförmåga och ärrvävnad kan omstruktureras.

Vad kan behandlas med stötvåg?

Besvär som kan behandlas framgångsrikt är bla:

 • Hälsporre
 • Hälsenebesvär
 • Mb Schlatter
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Senrelaterade axelbesvär
 • Kalkaxel
 • Tennis/golfarmbåge

Hur går behandlingen till?

Vid första besöket tas anamnes/sjukhistoria och en ortopedisk undersökning görs för att säkerställa diagnos. Detta är en förutsättning för en framgångsrik behandling.

Därefter utförs behandlingen fokuserat över besvärsområdet. Stötvågen drivs med en kompressor som via ett munstycke genererar tryckvågor ner i den skadade vävnaden.

En behandling tar ca 5-10 minuter, upprepas med 5-7 dagars mellanrum och totalt brukar 3-4 behandlingar ge tillfredsställande resultat. Stötvågsbehandlingen kan upplevas som något smärtsam, dock upphör behandlingssmärtan direkt när behandlingen är klar. En viss ökad ömhet kan upplevas upp till ett par dygn efteråt.

Att tänka på efter behandling

Ett dygn efter stötvågsbehandling bör man avstå från intensiv eller tung fysisk belastning av behandlad vävnad. Något ökade besvär kan upplevas ett par dygn efteråt, men skall gå över innan nästa behandling.

När bör man inte behandla?
 • Om du fått cortisoninjektion i området senaste månaden
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Vid cancersjukdom
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av antikoagulationsmedicin som tex Waran eller Fragmin

Fler frågor?

Om informationen ovan gett upphov till fler frågor, välkommen att kontakta oss på info@winback.se eller maila enskild terapeut enligt adresserna på Kontakt.