OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

OMT är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik / fysioterapi. För handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseapparaten.
Omhändertagandet baseras på sunt resonemang utifrån patientens sökorsak och specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker, samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient och omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.