Ultraljudsdiagnostik

Ultraljudsdiagnostik är ett snabbt och effektivt sätt att undersöka led- och muskelrelaterade skador i kroppen. Det är ett sätt att komplettera och verifiera den kliniska undersökningen för att du ska få rätt anpassad behandling och rehabilitering för just dina besvär. Du utsätts inte för någon strålning och det finns heller inga biverkningar.
Med ultraljud kan vi se och diagnostisera skador och inflammatoriska processer i senor, ligament, muskler, slemsäckar/menisker samt, till viss del, i brosk/ledytor. I många fall kan ultraljudsdiagnostik ge en lika tydlig bild som vid en magnetkameraundersökning.
Ultraljudsdiagnostik används med fördel på skador i axel, armbåge, hand, höft, knä & fot.