Ergonomi

Väldigt många tillstånd kan kopplas till den misshandel av kroppen i form av stillasittande arbete, som är så vanligt idag. Statiska positioner, som succesivt minskar patientens kapacitet och leder till skador på olika vävnader.
Ofta kan smärta debutera under någon aktivitet och då kan tyvärr aktiviteten ses som orsaken, när det egentligen är inaktiviteten som lagt grunden till vävnadsnedbrytningen.
På Winback anser vi att information om skademekanismer för olika tillstånd är av yttersta vikt för att patienten ska bli bra och undvika återfall. Vi kombinerar därför alltid vår behandling med rådgivning om vikten av ergonomi.

Frågor?

Om informationen ovan gett upphov till frågor, välkommen att kontakta oss. Klicka på kontakt nedan för att se kontaktuppgifter.