Rehabilitering

På Winback lägger vi stor vikt vid rehabilitering, då vi alltid strävar efter att patienten, förutom att snabbt bli bra, ska kunna klara sig bra utan att vara beroende av en terapeut.
Vi är noga med att förklara varför patienten behöver göra sin rehab. Vi anser att det är enklare att utföra något, om man är medveten om nyttan. Vi strävar efter att hålla oss uppdaterade och vidareutbildade inom den senaste forskningen på området och använder den till att ge bästa vård.
Vi är mycket klara över skillnaden mellan rehabilitering och prestationsträning. En gräns som tyvärr ofta blir alltför suddig i försök med nog så gott uppsåt.