MDT – McKenziekonceptet

MDT står för Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mechanical Diagnosis and Therapy). MDT går ut på att på ett strukturerat och logiskt sätt undersöka, behandla och förebygga problem från rörelseapparaten. Man kan genom att använda sig av MDT snabbt komma fram till problemets art: om det är mekaniskt och om det är behandlingsbart eller inte. Ofta kan man ge en prognos, vilket många patienter uppskattar. Patienten är delaktig från början till slut och får ett konkret instrument att hantera sin situation med. Patienten får även utbildning i trolig skademekanism (vad som orsakar smärtan) och kan då effektivt integrera denna kunskap i vardagen för att skynda på återhämtning, samt minska risken för återkommande problem. MDT är ett av de allra största behandlingskoncepten och har en mycket stark förankring i vetenskapen. Både när det gäller diagnostik, teorier om orsak till smärtan samt effekt av behandlingen. Vi som jobbar med MDT på Winback, ser det som ett ovärderligt redskap och har fantastiskt bra resultat med det i patientarbetet. Framför allt när det gäller problem från rygg/nacke.