Manipulation

Manipulation är den behandlingsteknik som i folkmun brukar kallas för att ”knäcka” leder. Manipulationsbehandling återföljs mycket riktigt av ett knakande ljud. Värt att veta är att det knakande ljudet inte har något terapeutiskt värde i sig, utan är en indikation på att det har blivit en separation av ledytor.
Det är inte kontroversiellt att säga att för många patienter är manipulationsbehandling en mycket effektiv smärtlindring, för det är det. Manipulationsbehandling är en av de mest undersökta behandlingsåtgärderna inom den manuella terapin. Men ändå vet man i dagsläget inte fullt ut varför behandlingen fungerar så bra eller ens vad det är man åstadkommer. Detta ger tyvärr, enligt vår uppfattning på Winback, utrymme för många oseriösa aktörer. De kan hävda att kotor hoppar snett, eller bäckenleder som roterar ur led och ger olika långa ben osv, osv. Listan kan göras lång och dessa diagnoser har ingen förankring i vetenskapen. Det är alltså inte så att en manuell terapeut, likt en murare som sätter stenar på plats, möblerar om och sätter skelettdelar på plats. DETTA vet man!
Den smärtminskande effekt, som man kan vinna med manipulationsbehandling, bör enligt vår uppfattning alltid användas för att patienten bättre ska kunna göra vad som krävs för kort och långsiktig förbättring. Oavsett om det gäller ergonomi, träning eller rehabilitering, hjälper vi dig.