Mulligan Concept

Mulligan Concept är tyvärr fortfarande relativt ”litet” i Sverige med enbart nio certifierade utövare. Konceptet bygger på ledmobilisering, som snabbt och smärtfritt ökar patientens möjlighet till smärtfri rörlighet i problemområdet. Behandlingen upprepas ofta ett par gånger och patienten får klara instruktioner om vad de behöver göra mellan behandlingsomgångarna för att få en snabbare och varaktig effekt.

Det som gör Mulligan Concept unikt är inte bara hur effektivt det är. Nästan all behandling utförs i samarbete med patienten, i belastat tillstånd. Det betyder att patienten utför den smärtsamma/rörelseinskränkta rörelsen samtidigt som terapeuten understödjer ledrörligheten, som då ska vara markant mindre smärtsam. Fördelarna med att behandla på detta sätt är många.

Effekten av Mulligan Concept har starkt stöd i vetenskapen. Fler studier kommer hela tiden.
Det lämpar sig mycket väl för behandling av exempelvis:

  • Smärta av icke inflammatorisk karaktär.
  • Akut smärta efter skada.
  • Nedsatt rörlighet på grund av ledrelaterade besvär.
  • Huvudvärk orsakade från nacken, s.k. ”cervikogen huvudvärk”.
  • Yrsel orsakat från nacken, s.k. ”cervikogen yrsel”.
  • Käkledsproblematik.
  • Akuta eller kroniska problem vid fotledsstukning.
  • ”Tennisarmbåge” (smärta på utsidan av armbågen).