Ledmobilisering

Ledmobilisering kan utföras på flera olika sätt. Generaliserar man om ledmobilisering, är det tekniker där man på olika sätt upprepat och mjukt, tar ut leden i ytterläge. Detta kan både ha en direkt smärthämmande & en rörelseökande effekt. Precis som vid annan passiv behandling, är detta bara ett redskap för att patienten själv ska kunna förbättra tillståndet på både kort och lång sikt.
Ledmobilisering