MediYoga

MediYoga, Medicinsk Yoga

MediYoga är en lugn, meditativ och terapeutisk form av yoga som alla kan utföra oavsett ålder, medicinskt tillstånd eller tidigare erfarenheter av yoga. Övningarna utförs alltid med utgångspunkt från individens förmåga.

Yogapassen kan ske enskilt eller i grupp och leds av instruktör eller terapeut med medicinsk kompetens. Med hjälp av lugna rörelser, i huvudsak i sittande eller liggande position, andningsteknik och meditation kan specifika terapeutiska effekter uppnås.

MediYoga utgår från klassisk Kundaliniyoga och har utvecklats i Sverige på Institutet för Medicinsk Yoga. Studier i samarbete med t.ex Karolinska institutet och Danderyds sjukhus visar att MediYoga är effektivt mot exempelvis stress, ångest, utmattning, högt blodtryck, rygg- och nackbesvär och sömnproblem, men även personer som inte är sjuka eller har uttalat ont i kroppen mår bra av MediYoga för att känna sig lugnare och starkare i kropp och sinne.

Läs mer om MediYoga på sv.mediyoga.com